Gemeenschappelijke namen:

Nederlands: Onbekend
Engels: Onbekend

Verspreidingsgebied:

West Yemen

Algemene informatie:

In eerdere classificaties werd deze soort ondergebracht als ondersoort van U. ocellata en later als ondersoort van U. yemenensis. Verder onderzoek heeft uitgewezen dat U. yemenensis en U. shobraki genetisch gezien genoeg verschillen om als aparte soorten te classificeren.

Under construction

Under construction

Under construction