Dit jaar heeft de IUCN Iguana Specialist Group haar vleugels neergestreken in Mexico.
Aldaar zijn de laatste onderzoeken aan elkaar gepresenteerd betreffende Iguanidae
en is er ten aanzien van Ctenosaura pectinata een schouwing in het veld geweest.

Daarnaast zijn de Latijns Amerikaanse wetenschappers welke zich met Iguanidae bezig houden in
een 1st Latin American Iguana Meeting gekoppeld aan de IUCN Iguana Specialist Group. Dit om het
delen van informatie te bevorderen en elkaar waar nodig verder te kunnen helpen om conservatie
in Mexico te optimaliseren. .Kennisdeling is tenslotte kennis vermenigvuldiging. Leuk detail is dat
we kunnen melden dat er een nieuwe Ctenosaura soort aan staat te komen. Na het afronden van de
wetenschappelijke beschrijving zal deze wereldkundig gepresenteerd gaan worden.Wordt vervolgt…..